Jako właściciele obiektu „JP Sopot Apartamenty” wysoko cenić będziemy Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu,
który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości oraz niezakłócaniu życia mieszkańcom naszej zabytkowej kamienicy.


§1

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby.
 2. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu wynajmując apartament, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej na dzień przed terminem upłynięcia wynajmu apartamentu.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.

§3

 1. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą przebywać w apartamencie od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w apartamencie.
 3. Obsługa apartamentów może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości, albo szkodę na osobie gości, obsługi obiektu lub innych osób przebywających w apartamencie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości, mieszkańców kamienicy lub funkcjonowanie apartamentów.

§4

 1. Obiekt świadczy usługi najmu krótkoterminowego i długoterminowego zgodnie z przyjętym standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich obsłudze apartamentu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

A/ bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

B/ sprawny pod względem technicznym apartament; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obsługa obiektu dołoży starań, aby - w miarę posiadanych możliwości - zamienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.


§5

 1. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości i mieszkańców kamienicy. Obsługa obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§6

 1. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu i kamienicy, powstałe z jego winy lub z winy  odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju oraz bezwzględny zakaz palenia w całym obiekcie. za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1000zł, doliczana do rachunku gościa.

§7

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa odpłatnie.
W przypadku braku takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§8

Korzystanie z miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Czyżewskiego i okolic kamienicy podlega regulacjom, dotyczącym Strefy płatnego Parkowania w Sopocie.

§9

W przypadku nie przybycia lub rezygnacji gościa z pobytu w trakcie jego trwania, obiekt nie zwraca uiszczonych opłat.

 

Właściciele obiektu „JP Sopot Apartamenty”

Życzymy miłego pobytu!